.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

https://youtu.be/xuwHQpd0vFw?list=PLHgsp7VP-mcjbK249HoVqmUkHFnH9tP2B

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น