.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

แนะนำโรงเรียน

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
 อัตลักษณ์ (Identities)
 เทคโนโลยีก้าวหน้า สวนป่าร่มรื่น ฟื้นฟูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พากเพียรทำความดี
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)


 ตราสัญลักษณ์


http://kraipakdee.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น