.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

phatipat phiwon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น