.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วีดีโอ การสอนภาษาไทยสอนภาษาไทย ม.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น