.

... ปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน ...... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนะนำผู้จัดทำประวัติส่วนตัว
นายปฏิพัทธ์ ผิวอ่อน เกิดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2543 อายุ16ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่9 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น